Bubbles & Brains

Dames Netwerk & Sociëteit

Deze dames sociëteit voor ondernemende vrouwen is bedoeld voor vrouwen uit de Regio Midden Nederland van alle leeftijden met een strategische, ondernemende en of onderscheidende positie waarin zij daadwerkelijk beslissingen moeten en durven nemen.

Persoonlijk en zakelijk groeien, kennis delen alsmede uitbreiding van het netwerk zijn de drie pijlers waarop de sociëteitsgedachte rust.
Bubbles & Brains biedt ondernemende vrouwen een interessant netwerk, zodat zij elkaar snel weten te vinden.
Om elkaar te inspireren, te adviseren, te raadplegen.
Om bij te praten, te discussiëren, te lachen en elkaar op te zoeken om eventueel zaken te doen.

De dames komen 1 x per ca 6 weken bijeen(zie agenda).

De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 60,- exclusief BTW per jaar voor 2020, ongeacht wanneer je lid wordt in dat jaar.
Hiervoor krijg je eenmalig per jaar een logo ruimte en een link naar je website, een interview met foto van jou welke in ons online magazine wordt geplaatst en mogelijkheid om deel te nemen aan onze activiteiten, events, workshops, rondleidingen  en dergelijke.
Tevens mag je eigen activiteiten, workshops en dergelijks in de agenda plaatsen(indien dit niet concurrerend zal zijn met Bubbles & Brains)

Prijzen voor evenementen, bijeenkomsten en activiteiten worden los vermeld. 

Bubbles & Brains leden krijgen 1 x per 4 à 6 weken BeB magazine in hun mailbox. Niet leden kunnen zich kosteloos aanmelden voor ons BeB magazine. 

Ook ons online magazine BeB ontvangen? stuur dan een mail naar info@gooischeevenementen.nl

Adverteren voor ons online magazine:

Hiervoor gelden de volgende tarieven:

nnb.


Mogelijkheid tot presentatie/ lezing, rondleiding e.d. te geven na overleg.
 

Locatie's worden doorgegeven

: